This website works best with JavaScript enabled
Herb BIP

 • Z obiadów może korzystać każdy uczeń Gimnazjum nr 2.
 • Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki (w przypadku naruszenia ustalonych zasad dziecko zostanie wypisane z obiadów).
 • Uczniowie spożywają obiady wyłącznie w stołówce szkolnej.
 • Obiady wydawane będą w godzinach od 11.30 – 14.30 za okazaniem imiennego bloczka ze zdjęciem.
 • W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej. Zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście lub telefonicznie (tel. do szkoły: 076/746-53-70).
 • Nie będzie możliwości wypisania dziecka z obiadu w dniu jego nieobecności. W przypadku braku zgłoszenia rodzic poniesie koszty niespożytego posiłku.
 • Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym miesiącu: np. nieobecność na obiedzie w październiku uwzględniona zostanie w listopadzie.
 • Z uwagi na okres rozliczeniowy odpisy w wymienionych miesiącach należy zgłosić w następującym terminie:
  • w grudniu – do 10 dnia miesiąca,
  • w czerwcu – do 10 dnia miesiąca.
 • Odpłatność za obiady będzie pobierana przez intendenta w biurze od 8 dnia danego miesiąca przez trzy dni robocze w godz. od 13.00- 15.00.
 • Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z obiadów.
 • W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) proszeni są o kontakt z kierownikiem świetlicy lub intendentem.
 • W związku z koniecznością wyrobienia bloczka obiadowego prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia oraz  aktualnego zdjęcia legitymacyjnego  dziecka. 

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie ( prosimy o pozostawieni pierwszej części karty w domu).

 

 KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY (pobierz plik karta.doc  lub plik karta.pdf)

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem