Share |

E-dziennik

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika elektronicznego dla rodziców:

1. Uruchamiamy przeglądarkę stron internetowych.

2. Wchodzimy na stronę, której adres jest następujący: https://uonet.vulcan.net.pl/012097

3. W polu E-mail wpisujemy swój adres - podany wychowawcom klas.

4. Nie wpisujemy hasła lecz klikamy odsyłacz "Nie pamiętam lub nie mam jeszcze hasła." Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wygenerowana przez system.

5. Odbieramy wiadomość i zapoznajemy się z jej treścią. Klikamy odsyłacz (ten zakreślony na czerwono na rysunku poniżej) do strony, na której możliwe będzie wprowadzenie hasła.

 

Film - jak zalogować się po raz pierwszy

6. Wprowadzamy hasło dwukrotnie i klikamy Ustaw hasło. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, wśród których przynajmniej jeden jest wielką literą, cyfrą i znakiem niealfanumerycznym (np. @)


Czynności od punktu 1 do 6 powtarzamy, jeśli chcemy zmienić hasło.

7. Na stronie z komunikatem, że hasło zostało zmienione, wybieramy odsyłacz Powrót na stronę główną.

8. Logujemy się wpisując swój e-mail i hasło. Klikamy przycisk Logowanie.

Logowanie do systemu po raz kolejny wymaga podania adresu e-mail użytkownika oraz utworzonego podczas pierwszego logowania (lub zmienionego) hasła.

W razie problemów z logowaniem lub dostępem do dziennika prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.